La reflexió que demana ACPV després del 28 de maig

Vet ací el comunicat d’ACPV després de les eleccions del 28 de maig de 2023…. Val la pena llegir-lo. Mesurat, ben intencionat. Però massa esbiaixat i allunyat de la majoria social que dona suport al valencianisme -al nacionalisme- al País Valencià. Com si l’abstenció fos resultat dels qui demanaven la independència i l’autodeterminació! Una mica massa allunyat de la realitat… Ara bé, pensar, reflexionar i contrastar és positiu. La línia d’ACPV i del setmanari El temps en temes d’Opinió, no de periodisme (que és molt bo), esbiaixada, i és de doldre…València, 30 de maig de 2023, NOTA DE PREMSA:

 ACPV DEMANA UNA REFLEXIÓ DAVANT EL CANVI  POLÍTIC AL PAÍS VALENCIÀ

 L’entitat entén que cal analitzar les causes amb esperit  crític i, alhora, constructiu, per a establir l’alternativa. Les eleccions  autonòmiques i municipals del diumenge 28 de maig han significat un canvi polític al País  Valencià que tindrà importants repercussions en tots els àmbits, no només en  l’institucional. Acció Cultural del País Valencià (ACPV) vol fer pública una primera  valoració:Qualsevol anàlisi ha de partir de l’estudi de les dades, de forma detallada i tenint en  compte no només les xifres globals, absolutes i relatives, sinó perfilant-les el més  detalladament possible (per comarques, ciutats i barris; per franges d’edat; per perfils  socioeconòmics…), i els moviments de transvasament de vot d’unes candidatures a unes  altres. S’imposa, per tant, un temps d’anàlisi, i per això és important fer només  afirmacions basades en l’evidència i en les dades. Qualsevol altre acostament pot induir a  valoracions errònies.Una primera aproximació global posa en relleu el fet que la xifra de  vots absoluts de les candidatures que podríem englobar en la dreta i l’extrema dreta  és menor que en 2019, però al mateix temps ha baixat de forma sensible el vot que  podríem qualificar d’esquerres: és ací on hi ha la clau d’aquest canvi. Amb l’única  excepció de la candidatura del PSOE, totes les candidatures autonòmiques d’esquerres han  perdut vot de manera significativa, tant les que formaven part del Govern valencià com  aquelles que no en formaven part. Aquest fet interpel·la tot l’espai polític  d’esquerres sense excepció, i remet a raons més profundes que el simple desgast de govern.Una  primera lectura de les dades apunta a una possible confluència de raons que tenen a veure  amb:-Un sentiment de decepció en l’electorat més exigent des del punt de vista dels  valors de país i progrés, i el fet, alhora, de les limitacions que implica un govern en  coalició. I això, malgrat el fet que totes les enquestes apuntaven a una valoració  positiva de la gestió del Govern valencià.-Un possible sentiment de desvinculació de la  política, en sentit contrari a la politització que van significar la “Primavera  valenciana” i el 15-M, unit a la crisi de l’espai de l’esquerra espanyola, en permanent  conflicte intern, que també ha afectat al País Valencià.-El menysteniment voluntarista de  l’anomenada “majoria silenciosa”: ACPV ja va apuntar en el seu moment que el canvi de  l’any 2015 era més ajustat del que la traducció en poder institucional insinuava, i que  la majoria electoral no estava expressant un canvi d’hegemonia social.-La  naturalització, per part d’una part de l’electorat d’esquerres, de governs de coalició de dreta i  extrema dreta, en la línia del que està passant a Europa: molts electors d’esquerra,  per expressar la seua disconformitat o el seu distanciament de la política, han optat per  l’abstenció tot i saber que això podia facilitar l’accés de l’extrema dreta a  les institucions.Som, per tant, davant d’un canvi que es deu a raons més profundes i  complexes que la sola conjuntura valenciana. Ara toca, així doncs, una anàlisi atenta de les  dades i de les causes dels referits comportaments electorals per a decidir quines  correccions cal introduir en el nostre treball, tant en partits com associacions, començant per  la nostra entitat. ACPV inicia, per tant, un procés de reflexió per a actualitzar el seu  pla estratègic i les línies de treball dels pròxims anys, amb la voluntat decidida de  fer aportacions i propostes en positiu.ACPV es posa al servei d’aquest nou impuls amb  l’objectiu de continuar avançant a favor de la llengua i la cultura. Corregint el que  calga corregir, millorant el que calga millorar, i mantenint el que calga mantenir. Ens  avalen més de 50 anys de trajectòria, milers de socis, i una capacitat demostrada de teixir  complicitats i aliances per a construir espais de diàleg i consens. Som-hi, doncs: el  País Valencià és un projecte de llarg recorregut, i ACPV i el país hem superat conjuntures  molt pitjors. Ara, a més, partim d’un altre punt: no tornem als anys noranta, el  capital social i polític acumulat és molt i hem de saber fer-lo valdre.

País Valencià, Segle XXI © 2024 Tots els drets reservats

Desenvolupat per disEdit
a partir de WPSHOWER