Karl Polanyi, una vida a l’esquerra

El proppassat 27 de juny es va presentar, al Col·legi Major Rector Peset de la Universitat de València, la biografia de Karl Polanyi a cura de Gareth Dale: Karl Polanyi. Una vida a l’esquerra (publicada per la Institució Alfons el Magnànim). L’autor, professor a la Universitat Brunel de Londres, i un dels màxims especialistes en Karl Polanyi, aporta en aquest llibre una visió completa i documentada de la trajectòria intel·lectual -i també política i personal- d’un dels científics socials més destacats del segle XX. En efecte, Karl Polanyi (1886-1964), hongarès d’origen, educat en el marc de l’Imperi austro-hongarès, i mort a l’exili acadèmic, a Canadà, després de passar per Anglaterra i els Estats Units -i als anys vint per Viena- fugint del feixisme que s’havia instal·lat a Europa en l’època d’entreguerres, és l’autor d’un llibre capital: La gran transformació. Els orígens polítics i econòmics del nostre temps (1944).

Aquesta obra –La gran transformació-, traduïda a les principals llengües, ha exercit una influència extraordinària. És una síntesi històrica del desenvolupament de l’economia de mercat i una crítica de la idea dels mercats autoregulats i separats de la societat. És alhora una explicació del sorgiment del feixisme en el marc de la crisi de 1929 i la Gran Depressió dels anys trenta. Per tant és una crítica molt seriosa de l’ultraliberalisme. Polanyi -economista, historiador, antropòleg- fou un investigador i un crític dels desajustos del capitalisme salvatge, del mercat desacoblat del seu context social, que segons el seu diagnòstic genera tensions insalvables i un enorme malestar social. Per a Polanyi el mercat autoregulador -que inclou la consideració com a mercaderies igual que les altres de la terra, el treball i el diner- és una utopia perillosa i, en darrera instància, incompatible amb la democràcia.

Polanyi indaga en el cor dels conflictes del segle XX, a partir de la constatació de l’enfonsament de la civilització liberal del segle XIX, i centra l’atenció en la inestabilitat del capitalisme entès com a economia de lliure mercat sense traves ni control públic, que considerava una recepta per al daltabaix social. Per això la seua obra ha assolit un interès i un reconeixement creixents en el marc  de la nova onada de globalització -la seua obra fou reeditada el 2001 amb un pròleg de Joseph Stiglitz- i especialment arran de la Gran Recessió iniciada el 2008, que sembla apuntar als límits d’un sistema que ha traspassat molts llindars ecològics, econòmics, socials. En l’època de la globalització i del neoliberalisme, l’economia de mercat desregulat torna a promoure una gran inestabilitat que es tradueix en crisis, conflictes socials i enfrontaments bèl·lics, ara a escala de tot el planeta. Com ha escrit Stiglitz, “sovint sembla que Polanyi s’estiga referint als problemes del present”.

La biografia a cura de Gareth Dale aporta una informació vital sobre el context històric i personal de Karl Polanyi, en bona part desconegut entre nosaltres, i sobre la seua obra. Alhora, reconstrueix -a manera de fresc històric- les tensions socials i polítiques que marcaren el segle XX, el segle de les dues guerres mundials, de la desaparició d’imperis, de la Gran Depressió dels anys 30, de l’Holocaust, de la descolonització, de l’economia mixta, de la reconstrucció de postguerra i de  l’expansió de l’Estat del benestar. Fins que de nou les  forces cegues d’uns mercats sense ancoratge social -els mercats financers- han desestabilitzat un món que -amb la regulació pública i l’Estat del benestar- s’havia considerat segur i immune als grans daltabaixos sociopolítics. En aquesta perspectiva, l’obra de Karl Polanyi guanya nova vigència i la biografia de Gareth Dale en permet un acostament competent i valuós.

En el transcurs de la presentació, l’autor va explicar les diverses facetes d’un investigador i intel·lectual de difícil encasellament en termes tant acadèmics com polítics. Allunyat d’ortodòxies. Un dels pensadors imprescindibles del nostre temps, en definitiva. El professor Dale és autor d’altres llibres sobre Karl Polanyi, com ara Karl Polanyi. The Limits of the Market (2010) i Reconstructing Karl Polanyi (2017).

(eldiario.es/cv, 28 juny 2019)

 

País Valencià, Segle XXI © 2024 Tots els drets reservats

Desenvolupat per disEdit
a partir de WPSHOWER